NL | FR
Home Nieuws Vacatures Contact Links
Hoe gaat LERNI te werk? Zorgtraject Samenstelling Team Wegbeschrijving
Zorgtraject

1. De ouders hebben de mogelijkheid om een eerste afspraak te maken met de coördinerende arts.

  •     Welke documenten moet u meebrengen bij een eerste afspraak?

    Checklijst bevat een beschrijving van wat u moet meebrengen.

              Checklijst (doc 36kb)

              Checklijst (pdf 52kb)

 

    Digitale versie van enkele van deze documenten.

              Aanvraagformulier (doc 48kb)

              Aanvraagformulier (pdf 60kb)

 

              Voorschrift (doc 28kb)

              Voorschrift (pdf 28kb)

 

2. De coördinerende arts analyseert de aanmelding en organiseert de samenstelling van het 

    diagnostische proces.

3. De medische en paramedische onderzoeksresultaten worden gesynthetiseerd tijdens het wekelijkse

    multidisciplinaire overleg.

4. De coördinerende arts bespreekt, in samenwerking met de leden van het team, met het kind en zijn

    familie de onderzoeksresultaten en het behandelingsplan.

5. Een volledig verslag wordt overgemaakt aan de behandelende arts en/of andere doorverwijzers.

6. De therapeutische opvolging is mogelijk binnen ons centrum. 

 

Foto's van onze consultatiekamers

consultatiekamer psychologe

 

consultatiekamer psychologe ander zicht

 

consultatiekamer logopedie
 

consultatiekamer kinesiste