LerniWie zijn wij?  • LERNI VZW is een multidisciplinair centrum voor de diagnose en de behandeling van ontwikkelings- en leerstoornissen. Het is vooral gericht op Brusselse kinderen en tieners met verschillende sociale en culturele achtergronden, met leer- en / of ontwikkelingsstoornissen in het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs.
  • We verwelkomen een divers publiek in overeenkomst met de demografische realiteit van onze hoofdstad, vaak multicultureel en meertalig. Ons team is tweetalig (Frans / Nederlands) en sommige medewerkers spreken ook Arabisch, Turks of Engels…
Lerni kids
Klik hier voor meer informatie.
« Lerni is een belangrijke schakel in de preventieketen van integratiemoeilijkheden op school. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat het bouwen van bruggen tussen de taalkundige en culturele gemeenschappen van Brussel alleen maar kan bijdragen aan het smeden van banden tussen medeburgers. »TEAM LERNI

ONS LAATSTE NIEUWSWat gebeurt er bij Lerni?


meer zien

Onze partners